Realizácie záhrad

Hrubá modelácia terénu:

  • vyrovnanie terénu
  • terasovanie

Vybudovanie záhradných stavieb:

  • chodníky
  • prístrešky
  • vodné stavby
  • závlahový systém

Jemná modelácia terénu:

  • Výsadba drevín
  • Položenie alebo výsev trávnika
  • Údržba až do odovzdania stavby