Automatické závlahové systémy

Nevýhnutnou súčasťou záhrady je predovšetkým voda. Správne navrhnutý a nainštalovaný závlahový systém Vám ušetrí veľké množstvo času a taktiež vody, to znamená peňazí. V porovnaní s ručným zavlažovaním záhrady sa ušetrí za jedno vegetačné obdobie niekoľko desiatok až niekoľko stoviek hodín. Tým sa Vám začnú v krátkej dobe vynaložené investície vracať.

Nie zanedbateľným je aj rovnomerné pokrytie zavlažovanej plochy, čím sa taktiež dosiahne jej optimálne zavlažovanie. Rastliny neznášajú sucho a ani premokrenie. Zavlažovanie sa robí najmä ráno a večer, vtedy je odparovanie najmenšie a tým sa spotrebuje o 30-40% menej vody. Pravidelná závlaha sa ukáže na vyššej kvalite rastlín a trávnikov a ich odolnosti voči chorobám, škodcom a iným nepriaznivým vplyvom. Dochádza k zlepšeniu vzhľadu záhrady a tým sa zvyšuje trhová hodnota celej nehnuteľnosti.