Projektovanie záhrad

Profesionálny postup pri navrhovaní záhrady:

  • konzultácia s klientom, obhliadnutie a zmeranie pozemku
  • vypracovanie návrhu a orientačnej cenovej ponuky
  • konzultácia návrhu s klientom a prípadné upravenie návrhu vzhľadom na požiadavky klienta
  • vypracovanie podrobnej projektovej dokumentácie a rozpočtu